Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Salvator de Horta Grionesos

Salvator de Horta Grionesos

18. března, připomínka
Postavení:řeholník OFMObs
Úmrtí:1567

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1520 v Santa Colomba de Farnés ve Španělsku. Z důvodů chudoby byl v mládí pastevcem dobytka a také ševcovským pomocníkem. Od 14 let byl sirotkem. V 21 letech vstoupil do františkánského kláštera v Barceloně jako bratr laik. Dostalo se mu charismatického obdarování a začal být hojně vyhledáván zejména nemocnými. Z toho důvodu byl překládám a vystřídal více klášterů. Na nejdelší dobu se dostal do Horty u Barcelony, proto je s Hortou spojeno jeho jméno. Nakonec byl až v Cagliari na Sardinii v klášteře Santa Maria di Gesú, kde strávil poslední dva roky života a ve věku 47 let zemřel. V dubnu roku 1938 byl kanonizován.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cyrillus, ep. Hierosolymitan. et doctor Eccl. (asi 386); Eduardus, rex Anglorum (978); Anselmus, ep. Lucen (1086); Salvator de Horta Grionesos (1567); Martha (Amata); Le Bouteiller (1883); Alexander, ep. Hierosolymitan. (ca. 250); Frigdianus (ca. 588); Leobardus (ca. 593); Braulio (651); Ioannes Thules et Rogerius Wrenno (1616)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.