Světci k nám hovoří...


Jan Sarkander

Ioannes Sarkander

17. března, připomínka
Úmrtí:1620

POZNÁMKA

Památka v martyrologiu uvedeného Jana Sarkandra je v Česku 6. května. Zde i jeho životopis.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Patricius, ep. in Hibernia (461); Gertrudis, abbatissa Nivellen (659); martyres Alexandri (ca. 392); Agricola, ep. Cabillonen (580); Paulus, monachus (ca. 770); Conradus, eremita (ca. 1154); Ioannes Sarkander (1620)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.